Tjenester

Ekspert hjelp

Som statsautorisert revisorer med nesten 40 års erfaring, så vet vi hva vi snakker om.

Rådgivning

Vi hjelper gjerne din bedrift med alle typer spørsmål du måtte ha om drif og økonomi.

Næringsvirksomhet

Hvordan starte eller legge ned et selskap? Vi tar deg gjennom hele prosessen.

Vi kan bistå med følgendeRevisjontjenesterØkonomisk rådgivningÅrsregnskapLigningspapirerKonsulentbistand

Som statsautorisert Revisor firma kan vi hjelpe din bedrift med de fleste tjenester innen revisjon og rådgivning.

Trenger din bedrift hjelp med et spesielt emne eller generelle revisor tjenester, hør med oss.

TJENESTER

Hva kan vi hjelpe med?

Revisjonstjenester

Areto Revisjon AS er et naturlig og trygt valg for revisjon, rådgivning og andre attestasjoner. Vi kvalitetssikrer alle sider ved regnskapet.

Verdivurdering

Vi hjelper med verdivurderinger av kjøp og salg av aksjer, omstruktureringer, egenkapitaltransaksjoner, vurdering av eiendeler mm.

Strategisk planlegging

Areto Revisjon AS tilbyr bistand og rådgivning i forbindelse med etablering av holdingstruktur, fusjoner, fisjoner og andre omstruktureringsprosesser.

Rådgivning

Vi driver rådgivning innenfor skatt, avgift, fusjon, fisjon, oppkjøp, verdivurdering, generasjonsskifte, omdanning og salg, for å nevne noe.

Næringsvirksomhet

Uansett selskapsform, krever det at man har god oversikt over økonomien. Det er derfor svært viktig å ha et oppdaterte og korrekte regnskap.

Regnskap

Areto Revisjon tilbyr bistand med årsregnskap, ligningspapirer og annen revisjonsnær rådgivning også for kunder som ikke må ha revisjon.