Statsautorisert Revisor - Areto Revisjon AS

Revisjon – med lidenskap og entusiasme!

Snakk med en ekspert på revisjon og bedriftsøkonomi idag

Velkommen til Areto Revisjon AS

Vi tar oppgaven som revisor og økonomisk samtalepartner på dypeste alvor.

I Areto Revisjon AS tar vi oppgaven som revisor og økonomisk samtalepartner på dypeste alvor. Tung kompetanse og nærhet til kundene har gjort oss til ett av de ledende revisjons- og rådgivningsfirma.

0 +

Fornøyde kunder

0 +

Ferdigstilte prosjekter

0 +

Års erfaring

0 +

Ansatte

TJENESTER

Hva kan vi hjelpe med?

Revisjonstjenester

Areto Revisjon AS er et naturlig og trygt valg for revisjon, rådgivning og andre attestasjoner. Vi kvalitetssikrer alle sider ved regnskapet.

Verdivurdering

Vi hjelper med verdivurderinger av kjøp og salg av aksjer, omstruktureringer, egenkapitaltransaksjoner, vurdering av eiendeler mm.

Strategisk planlegging

Areto Revisjon AS tilbyr bistand og rådgivning i forbindelse med etablering av holdingstruktur, fusjoner, fisjoner og andre omstruktureringsprosesser.

Rådgivning

Vi driver rådgivning innenfor skatt, avgift, fusjon, fisjon, oppkjøp, verdivurdering, generasjonsskifte, omdanning og salg, for å nevne noe.

Næringsvirksomhet

Uansett selskapsform, krever det at man har god oversikt over økonomien. Det er derfor svært viktig å ha et oppdaterte og korrekte regnskap.

Regnskap

Areto Revisjon tilbyr bistand med årsregnskap, ligningspapirer og annen revisjonsnær rådgivning også for kunder som ikke må ha revisjon.

Areto Revisjon AS

Noe dere lurer på? Få en konsultasjon.

Vi bistår gjerne med informasjon og dokumentasjon i en prosess hvor din bedrift trenger hjelp. Kontakt oss, så avtaler vi et uforpliktende møte.