Personvernerklæring

Dine personopplysninger – vårt ansvar

Denne personvernerklæringen gjelder Areto Revisjon AS. Gjelder alle opplysninger som er innhentet av alle styremedlemmer og daglig leder, nåværende og tidligere.

ARETO REVISJON AS er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som registreres om kunder og brukere. ARETO REVISJON AS er dermed ansvarlig for at behandling av personopplysninger skjer i tråd med personopplysningsloven.

Formål med behandling av personopplysninger

 • Formålet med behandling av personopplysninger i våre systemer. I all hovedsak systemet som utarbeider aksjonærregisteroppgaven og permanentmappen som inneholder personopplysninger ifbm stiftelse, endringer i styre eller andre i ledelsen som meldes til Br.reg.:
 • oppfylle de rettigheter og plikter som følger av engasjementsbrevet
 • administrere og endre aksjonærregisteroppgaver
 • protokoller ifbm styreendringer og endringer i ledelsen som meldes til Br.reg
 • kommunisere med brukeren.

Personopplysninger vil ikke kunne bli benyttet til annet avtalevilkårene i engasjementsbrevet og personopplysningslovens. Vår mulighet til å kommunisere til eksterne utenfor kunden er svært begrenset gjennom revisorlovens bestemmelser om taushetsplikt.

ARETO REVISJON A behandler ikke sensitive personopplysninger til brukere eller kunder, jf. personopplysningsloven § 2 annet ledd nr.8

Hvilke personopplysninger registreres?

 • Når du velger å registrere deg som kunde av våre Tjenester eller kontakter oss kan i tillegg følgende personopplysninger registreres om deg:
 • Navn, personnummer, boligadresse mv
 • e-post og firmatilknytning
 • Telefon, stilling

Utlevering til tredjepart

Dersom det er en forutsetning for å levere Tjenestene, vil personopplysninger som er nødvendig for å levere en slik Tjeneste bli utlevert til tredjepart. Personopplysninger vil ikke bli utlevert til tredjepart for kommersielt bruk, dersom ikke annet fremgår av avtalevilkårene. Der personopplysninger overføres utenfor EU/EØS sikrer sertifisering etter EU-U.S. Privacy Shield behandling av personopplysninger.

Vi benytter følgende underleverandører:

 • Poweroffice (regnskapssystem)
 • Salesforce (CRM-system)
 • Google Analytics (analyseverktøy)
 • Google Adwords / Bing Ads (annonsering)
 • Intercom (chat, nyhetsbrev og analyseverktøy)
 • LinkedIn (nettverk)
 • Survicate (brukerundersøkelse)
 • Google Docs og Microsoft Office 365 (dokumenter og korrespondanse)

Sikkerhet

Vi har gjort tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte de personlige opplysningene og andre data du registrerer hos oss. Dette gjelder både mot tap, manipulering og uautorisert tilgang.

Organisatorisk sikkerhet

Alle medarbeidere hos oss som er involvert i behandlingen av personopplysninger er underlagt egne taushetserklæringer og avtaler i henhold til norsk lov.

Teknisk sikkerhet

All kommunikasjon i våre Tjenester skjer via såkalt SSL kryptering. SSL kryptering sørger for at all informasjon som sendes mellom din nettleser og våre løsninger er kryptert og ikke i klartekst som er leselig for en tredjepart. For å være sikker på at løsningen du kobler deg til, faktisk tilhører ARETO REVISJON AS kunnskap, benytter vi sertifikater fra pålitelige sertifiseringsorganer. For å få bekreftet dette kan du klikke på nøkkelsymbolet/personvernikonet i nettleseren din.
For ytterligere beskrivelse av den tekniske og organisatoriske sikkerheten ta kontakt på support(at)Areto Revisjon AS slik at sikkerhetsansvarlig kan bidra med mer detaljert informasjon

Tilgang til personlig informasjon

Du kan når som helst få tilgang til din personlige informasjon og disse opplysningene kan slettes ved å kontakte oss på support(at)Areto Revisjon AS.

Deaktivering

Når abonnementet ditt på en Tjeneste fra ARETO REVISJON AS kunnskap avsluttes eller utløper, deaktiveres kontoen din og er ikke lenger tilgjengelig. ARETO REVISJON AS kunnskap forbeholder seg imidlertid retten til å lagre informasjon som er innhentet gjennom bruk av løsningen i inntil 5 år. Kontakt oss på post(at)Areto Revisjon AS eller i chatten dersom du ønsker at alle opplysninger og kundedata skal permanent slettes fra våre systemer.

Endringslogg

ARETO REVISJON AS kunnskap kan fra tid til annen gjøre endringer i denne erklæringen, og du blir gjort oppmerksom på slike endringer gjennom endringsloggen under. Vi oppfordrer kundene våre til jevnlig å sjekke om denne erklæringen er blitt oppdatert. Ved større endringer vil det bli kunngjort på e-post eller i Tjenestene.